Namma Thanjavur | Latest Tamil News, Cinema, Politics, India, World, Sports Live, Business News,   Daily Newspaper Online, Tamil Nadu, India

இந்திய அரசியல்

தஞ்சை டூ கென்யா அசத்தும் தஞ்சாவூர் தமிழன் நிமல்ராகவன்

நீரின்றி இவ்வுலகில் எதுவுமில்லை. மனிதர்களுக்கு, விலங்குகளுக்கு, பறவைகளுக்கு, தாவரங்களுக்கு எனத் தண்ணீர் அனைவருக்கும் பொதுவானது. உயிர்களின் ஆதாரமாக விளங்கும் தண்ணீரைப் பாதுகாக்க வேண்டியது மிக அவசியம். இந்தச்…